प्रकाश सपूत

पूँजी बजारमा ‘सकम्बरी’को मोल

पूँजी बजारमा ‘सकम्बरी’को मोल

पुरुष सत्ता र प्रतिस्पर्धी समाजको जाँतोमा थिलथिलिएको महिलाको अवस्थालाई कला सौन्दर्यका रूपमा जसरी प्रस्तुत...