प्रदीप गिरि

प्रधानमन्त्री बन्न ओलीको प्रस्तावमा प्रदीप गिरिको जवाफ

प्रधानमन्त्री बन्न ओलीको प्रस्तावमा प्रदीप गिरिको जवाफ

राज्य आफैंमा आदर्श हुँदैन। शासन गर्ने शासक असल भए त्यो राज्य आदर्श हुन्छ। प्रदीप...