प्रेस स्वतन्त्रता

‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता दिएको छ तर हामी दास हुन दौडिरहेका छौं’

‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता दिएको छ तर हामी दास हुन दौडिरहेका छौं’

गणतन्त्रले सम्पादकीय स्वतन्त्रतासँगै अध्ययनशील र अनुभवी पत्रकार दिनुपर्ने हो । तर, झन् दास मनोवृत्तिका...