फूल

ऊ फुलेको छ

ऊ फुलेको छ

कार्यालयमा खरिदार साब मुण्टो हल्लाउँछ तर बोल्दैन उ फुलेर बसेको छ सर मेरो काम...