फैसला

‘डराएर मुद्दा फैसला गर्न नखोज्ने पनि कहीं न्यायाधीश हुन्छ ?’

‘डराएर मुद्दा फैसला गर्न नखोज्ने पनि कहीं न्यायाधीश हुन्छ ?’

संवैधानिक व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायाधीशले 'मलाई भोलि महाभियोग लाग्छ कि ? समस्या हुन्छ...