ब्रिट्नी स्पियर्स

पपस्टार ब्रिट्नी स्पियर्सको तेस्रो पटक सम्बन्ध विच्छेद

पपस्टार ब्रिट्नी स्पियर्सको तेस्रो पटक सम्बन्ध विच्छेद

काठमाडौं । विवाहको १४ महिनापछि पपस्टार ब्रिटनी स्पीयर्स र पति साम असघारीले सम्बन्ध विच्छेद...