भारतीय विद्यार्थी

नेपालमा अध्ययनरत भारतीय विद्यार्थीको संख्या २७५०

नेपालमा अध्ययनरत भारतीय विद्यार्थीको संख्या २७५०

२५ माघ, काठमाडौं । नेपालमा अध्ययन गर्ने भारतीय विद्यार्थीहरुको संख्या २ हजार ७५० रहेको एक...