भीमसेनदास प्रधान

भीमसेनदास प्रधान : काठमाडौं-६ मा ‘ह्याट्रिक’ गर्ने दाउ

भीमसेनदास प्रधान : काठमाडौं-६ मा ‘ह्याट्रिक’ गर्ने दाउ

काठमाडौं-६ मा चौथो पटक थोपरिएको भन्ने आरोपले पनि प्रधानलाई केही अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।...