मण्डला नाटकघर

त्यसपछि दमिनीले भीरबाट हाम फाली

त्यसपछि दमिनीले भीरबाट हाम फाली

घड्क–घड्क घोडाको टाप र घण्टीको चर्को ध्वनीले जहिल्यै आतंकित बनाउँछ, दमिनीलाई । किनभने त्यो...