मार्क्सवाद

मुन्धुम, मार्क्सवाद र मिथ्या ज्ञान

मुन्धुम, मार्क्सवाद र मिथ्या ज्ञान

मुन्धुम र मार्क्सवाद बीच कुनै साइनो छैन । यिनीहरूको चिन्तनको पाराडाइम नै अलग हो...