मुगु

मुगु पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको बिजुली

मुगु पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको बिजुली

२५ भदौ, काठमाडौं । मुगु जिल्ला विद्युतको राष्ट्रिय प्रणालीमा (ग्रिड) जोडिएको छ । नेपाल...