मोनोरेल

विकास समितिको निर्देशन: मोनोरेल भन्ने शब्द नै हटाऊ

विकास समितिको निर्देशन: मोनोरेल भन्ने शब्द नै हटाऊ

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई आफ्ना आयोजना र कार्यक्रमहरुबाट ‘मोनोरेल’ शब्द नै हटाउन...