रकेट

भारतको पहिलो निजी रकेट प्रक्षेपण

भारतको पहिलो निजी रकेट प्रक्षेपण

२ मंसिर, काठमाडौं । भारतको पहिलो निजी रकेट ‘विक्रम एस’ अन्तरीक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ...