लाइसेन्स परीक्षा

मावि शिक्षकको लाइसेन्स परीक्षामा आधा मात्र पास

मावि शिक्षकको लाइसेन्स परीक्षामा आधा मात्र पास

१९ असोज, काठमाडौं । माध्यमिक तह शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा आधा मात्र पास पाएका छन्...