लोकसेवा

थारू भाषामाथि लोकसेवाको गैरसंवैधानिक रबैया

थारू भाषामाथि लोकसेवाको गैरसंवैधानिक रबैया

नेपाल सरकार, भाषा आयोग, राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले सूचीकृत गरी मान्यता दिएको भाषालाई बेवास्ता गरी...