ल्यापटप किप्याड

ल्यापटपको टचप्याडले काम गरिरहेको छैन ? यसरी ठीक पार्नुस्

ल्यापटपको टचप्याडले काम गरिरहेको छैन ? यसरी ठीक पार्नुस्

ल्यापटप चलाउँदा माउस बोकिरहनुपर्ने झण्झट हुँदैन, किनकी त्यसमा टचप्याड उपलब्ध हुन्छ । यसले ल्यापटपलाई...