वकिल

वकिललाई वकिल नै बनाऔं

वकिललाई वकिल नै बनाऔं

मेरो विमति वकिलले किन कमाए भन्ने तिर होइन, कसरी कमाए भन्ने तिर चाहिँ हो।...