विक्रम पाण्डे

ठेकेदार पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा

ठेकेदार पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा

मुलुकका नामुद ठेकेदारलाई राप्रपाले ठेक्कापट्टाको मामिला हेर्ने शहरी विकास मन्त्रालय जिम्मा लगाएको छ ।...