विज्ञान राज

प्रतीक्षालयमा दुईटा बेञ्च

प्रतीक्षालयमा दुईटा बेञ्च

प्रतीक्षालयमा काठका दुईटा बेञ्च राखिएका छन् । जसमध्ये एउटा बेञ्चमा मानिस बसिरहेको छ, अर्को...