विवेकानन्द

स्वामी विवेकानन्दका केही उत्प्रेरक भनाइहरू

स्वामी विवेकानन्दका केही उत्प्रेरक भनाइहरू

स्वामी विवेकानन्द पूर्वीय दर्शनका एक कुशल प्रचारक हुन् । जीवनभरि नै ब्रह्मचर्यमा रहेर अध्ययन...