विश्वमा कोरोना

चाडपर्वमा कोरोनाको ग्राफले भन्छ : चुनावमा पनि बढ्न सक्छ

चाडपर्वमा कोरोनाको ग्राफले भन्छ : चुनावमा पनि बढ्न सक्छ

विश्वमा कोरोना संक्रमण देखापरेको करिब तीन वर्ष भयो र यसको प्यान्डेमिक सुरु भएको करिब...