व्यापार

स्थानीय तहले काम नगर्दा घरजग्गा कारोबारमा मन्दी !

स्थानीय तहले काम नगर्दा घरजग्गा कारोबारमा मन्दी !

२२ साउन, काठमाडौं । असार महिनामा घर जग्गा व्यवसायमा सुस्तता देखिएको छ । २०७८...