शरीरको तौल

शरीरको नापजाँच : उमेर र उचाइअनुसार सही तौल कति हुनुपर्छ ?

शरीरको नापजाँच : उमेर र उचाइअनुसार सही तौल कति हुनुपर्छ ?

शरीरको तौल सन्तुलित हुँदा धेरै गम्भीर रोगको जोखिम कम गर्छ । स्वस्थ आहार र...