शे-फोक्सुन्डो

देशले भुलेको पाटो, रारा हुँदै शे-फोक्सुन्डोको बाटो

देशले भुलेको पाटो, रारा हुँदै शे-फोक्सुन्डोको बाटो

मैले अन्तिम पटक उनीलाई हेरें । हेरिरहें…। अनि हेरेको हेर्‍यै भएँ । माथि पहाडबाट...