संकेत

आत्महत्या गर्ने मान्छेका संकेत

आत्महत्या गर्ने मान्छेका संकेत

आत्महत्या गर्ने व्यक्तिलाई मर्न मन लागेको होइन, धेरै पटक बाँच्न प्रयास गर्दागर्दै नसकेको मात्रै...