सरकारी जग्गा

सरकारी जग्गा कब्जा रोक्न संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

सरकारी जग्गा कब्जा रोक्न संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारी जग्गाको अपचलन रोक्न प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव...