सरकारी सर्भर

सधैंजसो सरकारी ‘सर्भर डाउन’, घटेन सेवाग्राहीको दुःख

सधैंजसो सरकारी ‘सर्भर डाउन’, घटेन सेवाग्राहीको दुःख

सरकारी प्रणालीहरु डाउन हुने समस्याले सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयहरुसम्म प्रभावित छन् । यसले सेवाग्राहीलाई चर्को...