सामाजिक सुरक्षा भत्ता

बारपाक सुलिकोटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

बारपाक सुलिकोटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

८ साउन, गोरखा। गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका...