सुर्तीजन्य पदार्थ

महानगर क्षेत्रमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधित किन ?

महानगर क्षेत्रमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधित किन ?

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ असोज १ गतेबाट सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा रोक...