सौन्दर्य

घाउचोटको खत मेट्ने कुनै उपचार हुन्छ ?

घाउचोटको खत मेट्ने कुनै उपचार हुन्छ ?

कहिलेकाहीं शरीरमा चोटपटक लाग्छ, आगो वा तातो पानीले पोल्छ । हातहतियारले काट्छ । यस्ता...