अटो

बजेट प्रभाव : २०० सीसी माथिका मोटरसाइकलको मूल्य उच्च दरमा बढ्ने

बजेट प्रभाव : २०० सीसी माथिका मोटरसाइकलको मूल्य उच्च दरमा बढ्ने

सरकारले २०० सीसी भन्दामाथिका मोटरसाइकलमा भारी दरमा कर बढाएको छ । २०० सीसीभन्दा कम...