अमला

अमला र तुलसीको पौराणिक एवं आयुर्वेदिक महत्व

अमला र तुलसीको पौराणिक एवं आयुर्वेदिक महत्व

पूर्वीय दर्शनमा तुलसी र अमलाको छुट्टाछुट्टा महत्व रहेको छ । धार्मिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएका...