अस्तव्यस्त

व्यस्त बाबुआमा, अस्तव्यस्त सन्तान

व्यस्त बाबुआमा, अस्तव्यस्त सन्तान

सूचना प्रविधिको युगमा जन्मेका अहिलेका बच्चाहरू जन्मिन नपाउँदै प्रविधिमा छाइसकेका हुन्छन् । जन्मेपछि न्वारान...