आध्यात्मिक

के डीएमटी आध्यात्मिक अणु होला त ? 

के डीएमटी आध्यात्मिक अणु होला त ? 

आधुनिक विज्ञानले आत्माको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन तर चेतनाका बारेमा धेरै-थोरै अध्ययन भएको छ। चेतना...