इन्टरनेट

विन्डोज ९५ सँगै जन्मेको इन्टरनेट एक्सप्लोरर सदाका लागि बन्द

विन्डोज ९५ सँगै जन्मेको इन्टरनेट एक्सप्लोरर सदाका लागि बन्द

२ असार, काठमाडौं । सन् २००४ सम्म इन्टरनेटमा जोडिएका डेस्कटप कम्प्युटरमा इन्टरनेट एक्सप्लोरर अनिवार्य...