ऊर्जा पलायन

युवा ऊर्जा पलायनको डरलाग्दो दृश्य

युवा ऊर्जा पलायनको डरलाग्दो दृश्य

आफ्नै भविष्य बनाउन यहीं रगत–पसिना बगाउनुपर्ने यो ऊर्जाशील युवा नै ‘कर्मसँगै बर्मा’ जाने बाटो...