एक्सिस ब्याण्ड

पाँच वर्षपछि एक्सिस ब्याण्डको ‘सोल्डआउट’ कन्सर्ट

पाँच वर्षपछि एक्सिस ब्याण्डको ‘सोल्डआउट’ कन्सर्ट

काठमाडौं । रक ब्याण्ड एक्सिसले पाँच वर्षपछि काठमाडौंमा ‘सोल्ड आउट कन्सर्ट’ गरेको छ ।...