कक्षा १२ को परीक्षा

कक्षा १२ को नतिजा निराशाजनक

कक्षा १२ को नतिजा निराशाजनक

१७ भदौ, काठमाडौं । माध्यमिक तह ((कक्षा १२) को परीक्षामा आधाभन्दा बढी परीक्षार्थी एनजी...