कर्जाको ब्याजदर

कर्जाको ब्याजदर मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने

कर्जाको ब्याजदर मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा त्रैमासमा एकपटक मात्रै कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन...