काठमाडौं उपत्यका

हैजा समुदायमा फैलिसकेको हुन सक्छ

हैजा समुदायमा फैलिसकेको हुन सक्छ

केही मानिसमा हैजाको लक्षण नदेखिए पनि संक्रमण भएको हुनसक्छ र उनीहरूको दिसामार्फत लगातार केही...