कालिकोट

कालिकोट बासी भन्छन् : चिल गाडी कैले आउन्या ओ

कालिकोट बासी भन्छन् : चिल गाडी कैले आउन्या ओ

२६ चैत, कालीकोट । ‘चिल गाडी चड्न त हाम्मा लागि गाडै कुडा हो ।...