क्षयरोग

क्षयरोगविरुद्ध अब अन्तिम लडाइँ लड्ने बेला आयो

क्षयरोगविरुद्ध अब अन्तिम लडाइँ लड्ने बेला आयो

क्षयरोग आँखाले देख्न नसकिने कीटाणु म्याकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसबाट हुने गर्छ । क्षयरोग विश्वमा जनस्वास्थको प्रमुख...