क्षयरोग

‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’ का लागि १ अर्ब १५ करोड

‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’ का लागि १ अर्ब १५ करोड

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’ अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र...