गणेशदत्त भट्ट

‘राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो’

‘राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो’

यो पटक राष्ट्रपतिले विधेयक नरोक्दा राम्रो हुनेथियो । राष्ट्रपतिले आफ्नो चासो र चिन्ता देखाइसक्नुभयो...