गुगः पडकास्ट

बन्द भयो गुगल पडकास्ट, ५० करोड प्रयोगकर्तामा असर

बन्द भयो गुगल पडकास्ट, ५० करोड प्रयोगकर्तामा असर

गुगलले आफ्ना कैयौं सेवाहरु बन्द गरिसकेको छ ।  यसमा गुगल प्लसदेखि लिएर नेक्सस सम्म...