गैरआवासीय नेपाली

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार कति सहज ?

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार कति सहज ?

विकासोन्मुख देशहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई मताधिकार दिन सकेको तथ्य न्यून मात्र पाउन सकिन्छ...