घाम

घाम गोठाला

घाम गोठाला

लिस्बन शहरको एउटा गल्लीमा अहो घाम झुल्किसकेछ उठ्नैपर्‍यो सबेरै दिनै पर्‍यो गमलाको फूललाई पानी...