घिउ

मात्रा मिलाएर नखाए रोगको कारक बन्न सक्छ घिउ

मात्रा मिलाएर नखाए रोगको कारक बन्न सक्छ घिउ

काठमाडौं । मीठो दाल, भात, तरकारी र अचार । त्यसमा एक चम्चा घिउ भयो...