चुरोट

चुरोटको तलतल र तिमी

चुरोटको तलतल र तिमी

रातको दोस्रो प्रहर सुरु भइसक्यो । अहँ आँखामा पटक्कै निद्रा छैन । उठेर हिजो...