चौधरी ग्रुप

सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज

सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज

२४ जेठ, काठमाडौं । चौधरी ग्रुप (सीजी)को मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खारेज भएको...