जलेश्वर

जलेश्वरको महालिङ्गमा विशेष सरसफाइ

जलेश्वरको महालिङ्गमा विशेष सरसफाइ

शिवरात्रि आउनै लाग्दा शिव स्वयम्ले स्थापना गरेको भनिएको महालिङ्गमा उनी आइसकेको ठानी जलेश्वरमा विशेष...